Beth Sydd ‘Mlaen

Gyda diolch i grant cymunedol Cyngor Tref Aberystwyth, mae gennym gyllid i greu tri llyfryn ‘Beth Sydd ‘Mlaen’ ar gyfer 2023/24.

Gallwch weld Beth Sydd ‘Mlaen isod.

I anfon eich digwyddiad atom ar gyfer y llyfryn nesaf, a fydd yn rhedeg o 1 Chwefror 2024 hyd at ddiwedd mis Mai, anfonwch e-bost atom ar: info@aberystwythbusinessclub.com. Gallwch hefyd gysylltu â ni am ein pecynnau hysbysebu.

Bydd y ‘Beth Sydd ‘laen’ yn cael ei ddosbarthu o amgylch y dref, edrychwch ar y fersiwn digidol isod.