Datblygu Gwefan ac Ap Aberystwyth

Datblygu Gwefan ac Ap Aberystwyth

Mae Prosiect Aber yn fenter adfywio yn Aberystwyth, ac mae’n gwahodd tendrau ar gyfer datblygu gwefan integredig ac “ap” ar gyfer ffonau symudol. Nod y platfform digidol hwn yw darparu gwybodaeth gynhwysfawr am Aberystwyth, gan gynnwys digwyddiadau, ...
Adfywio Aberystwyth: £248,000 Hwb Ariannol i Ganol y Dref

Adfywio Aberystwyth: £248,000 Hwb Ariannol i Ganol y Dref

Ariennir y prosiect gan Lywodraeth y DU, wedi ei yrru gan Ffyniant Bro, a cefnogwyd gan Cyngor Sir Ceredigion.. Mae ‘Partneriaeth Aberystwyth’ sy’n cynnwys Cyngor Tref Aberystwyth, Menter Aberystwyth, a Chlwb Busnes Aberystwyth wedi llwyddo i sicrhau...